اوقات شرعی

فرم ثبت اختراعات

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 04 شهریور 1397 06:52

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          

 

 

در صورت اخذ گواهی اختراع ، مخترع بهتر است اقدام به دریافت تاییدیه های علمی نیز بنماید.فرم های ذیل به منظور اخذ تاییدیه علمی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می باشد:

 


 

فرم ها و دستورالعمل

 

 

 

 

فرمهای توصیف اختراع به تفکیک موضوع