فرآيند درخواست ثبت اختراع

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 06:06

صفحه اول

معرفی مدیریت

     معرفی مدیریت  
معرفی مدیر
   رؤسای زیرمجموعه   كارشناسان

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

ثبت اختراع و مالکیت فکری

قوانين و آئين نامه هاي ثبت اختراع         فرم ثبت اختراعات         فرآيند درخواست ثبت اختراع           معرفي شركت هاي طرف قرارداد

شرکت دانش بنیان

              تعريف شركت دانش بنيان       قوانين و مقررات اجرايي         فرم ها        فرآيند درخواست مجوز برای هیات علمی  
  وضعيت متقاضيان صدور مجوز         

اخذ وام از صندوق ثامن

                                                                                                 سایت صندوق      تسهيلات دانشگاه به هيات علمي          وضعيت متقاضيان            

 

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          


sabtpatent