منو اصلی

اوقات شرعی

پايان نامه هاي دكتري پژوهشي

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          
آيتم هاي پذيرش طرح توليدي/كاربردي به عنوان پايان نامه (دومين جلسه شوراي فناوري-27/1/1392)
 
  1. قابليت ثبت اختراع در داخل و خارج كشور (با در نظر گرفتن آيتم هاي جديد بودن، نوآوري داشتن، داراي گام ابتكاري (داراي گام خلاقانه بودن وبديهي نبودن اختراع نزد شخصي كه داراي مهارت فني و عادي در آن رشته باشد) – كاربرد صنعتي (قابل ساخت و استفاده بودن در صنعت))
  2. برطرف نمودن نيازهاي اولويت دار جامعه پزشكي
  3. ارزش اقتصادي و به صرفه بودن
  4. سهم تكنولوژي هاي نوين در توليد
  5. امكان توليد در حد نيمه صنعتي و صنعتي محصول
  6. مرتبط بودن با رشته تخصصي افراد
 
 
 
 
فرم پرسشنامه پايان نامه هاي دكتراي پژوهشي
آ