اوقات شرعی

اعضا شوراي فناوري

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 آبان 1397 07:26

 

 

 

 اعضاء شوراي فناوري دانشگاه از سال1395 تاکنون

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر محمدرضا دارابی(از آذرماه 1396)

رئيس دانشگاه و رئيس شوراي فناوري

2

دكتر محسن تفقدي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و نايب رئيس شوراي فناوري

3

دكتر مجتبي سنكيان

مدير توسعه فناوري سلامت و دبير شوراي فناوري

4

دکتر محمدرضا صابری

معاون غذا و دارو دانشگاه

5

دکتر سعید اسلامی

مدیر پژوهشی دانشگاه

6

علي خياباني مقدم

رئیس دفتر حقوقي

7

دكتر بيژن ملائكه

مدير مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي

8

دكتر مجيد مميزان

مدير مركز رشد فناوري سلامت

9 دكتر محمودرضا جعفري

استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

 10

دكتر جليل توكل افشاري

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

11

دكتر عبدالرضا وارسته

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

12

دكترحسین باقری

استادیار گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی

13 دکتر محمدرضا عباس پور

استادیارگروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

14

دكتر محمد طيبي

استاديار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي

15

دكتر نصراله ساغروانيان

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي

16

دكتر حسین علیدادی

دانشيار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه

 17

دکتر علی مرادی

استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه اعضاء شوراي فناوري دانشگاه از سال 1393تا 1395

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر مصطفي مهرابي بهار(تا آبان 96)

رئيس دانشگاه و رئيس شوراي فناوري

2

دكتر محسن تفقدي

معاون پژوهشي دانشگاه و نايب رئيس شوراي فناوري

3

دكتر مجتبي سنكيان

مدير توسعه فناوري سلامت و دبير شوراي فناوري

4

دكتر بيژن ملائكه

مدير مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي

5

دكتر مجيد مميزان

مدير مركز رشد فناوري سلامت

6

علي خياباني مقدم

كارشناس دفتر حقوقي

 7

دكتر جليل توكل افشاري

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

8

دكتر عبدالرضا وارسته

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

9

دكتر غلامرضا كريمي

استاد گروه داروسازي باليني دانشكده داروسازي

10

دكتر محمودرضا جعفري

استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

11

دكتر اميد رجبي

دانشيار گروه كنترل دارو دانشكده داروسازي

12

دكتر محمد طيبي

استاديار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي

13

دكتر نصراله ساغروانيان

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي

14

دكتر محمد رضا فياضي بردبار

دانشيار روانپزشك و رئيس انتشارات دانشگاه

 

دکتر مهدی اسدی

استادیار گروه جراحی

افراد حقيقي اعضا شوراي فناوري با توجه به تخصص و تجربه در مسايل مطرح شده در شورا انتخاب و عضو گرديده اند و داراي تجربه در زمينه هاي توليد، تاسيس شركت، مسايل آموزشي، شركت هاي دانش بنيان و ...  مي باشند.